Eski Kitaplarım
Eski Kitaplarım

Eski Kitaplarım

Bu kılavuz, nadir ve eski kitaplar ve değerleri hakkında sıkça sorulan bazı soruları ele almaktadır. Cevaplar yalnızca bu sorulara verilen genel yanıtlar olarak ifade edilir ve pek çok olası istisna açıklanmamıştır.

1. Bir kitabı nadir yapan nedir?

Kitaplar, broşürler, dergiler ve gazeteler matbaanın icadından bu yana yayımlanmaktadır. Bununla birlikte, bu parçaların sadece küçük bir kısmı uzmanlar tarafından “nadir” olarak kabul edilecektir. Basitçe söylemek gerekirse, kitaplar yalnızca talep arzı aştığında bir dereceye kadar nadir görülür. Ne yazık ki, nadirliği belirlemek için kolay formüller yoktur.

2. Bir kitabı önemli kılan nedir?

İnsanlar içerikleri nedeniyle veya fiziksel özellikleri nedeniyle kitaplara değer verir. Önemli edebi veya tarihi eserlerin ilk basımları ve bilimsel keşiflerin veya icatların ilk raporları, içeriklerinden dolayı önemli olan kitapların başlıca örnekleridir. Bir metnin yeni bir yorumunu veren veya değerli bir sanatçının eseri olan resimli kitaplara da değer verilir. Bastırılmış veya sansürlenmiş kitaplar hem önemli hem de yetersiz olabilir, çünkü az sayıda kopya hayatta kalmış olabilir. Özel bir bağlanma gibi fiziksel özellikler; yeni bir baskı sürecinin erken kullanımı; ya da ünlü bir kişinin imzası, yazısı ya da marjinal açıklamaları; bir kitabın önemine ve piyasa fiyatına da katkıda bulunabilir.

3. Nadirlik bir kitabın değerini arttırır mı?

İnternette arama yapılarak abaa.org, addall.com, alibris.com abebooks.com veya vialibri.com bir kitabın şu anda kaç kopyasının satışa sunulduğuna dair bir fikir verebilir. Kitaplıklar tarafından kaç kopyanın tutulduğu hakkında bilgi için yerel kütüphaneciniz oclc’nin Worldcat’i gibi veritabanlarına erişmenize yardımcı olabilir. Nadirlikten bağımsız olarak, önemli metni olmayan veya ayırt edici fiziksel özellikleri olmayan bir kitabın piyasa değerinin az olması muhtemeldir.

4. Eski kitapların hepsi değerli mi?

Bir kitabı değerli kılmak için tek başına yaş yeterli değildir. Metnin önemi, kitabın durumu ve buna olan talep, eski bir kitabın değerlemesini belirleyecektir. Bununla birlikte, 1501’den önce basılan tüm kitaplar, 1641’den önce basılan ingilizce kitaplar, 1801’den önce Amerika’da basılan kitaplar ve 1850’den önce Mississippi’nin batısında basılan kitaplar da dahil olmak üzere, belirli kitap kategorileri genellikle daha fazla talep görmektedir.

5. Nadir bir kitap ile ikinci el kitap arasındaki fark nedir?

İkinci el veya kullanılmış bir kitap, daha önce sahip olunan, ne önemli bir baskı olan ne de ciltleme, yazıt veya  önceki önemli sahibi ile ilişkilendirme gibi özel fiziksel özelliklere sahip olmayan bir kitaptır. İkinci el kitaplar için piyasa fiyatları genellikle uygundur.

6. Bir kitabın durumu ile kastedilen nedir ve bu bir kitabın değerini nasıl etkiler?

Durum, bir kitabın fiziksel görünümünü ve içeriğinin eksiksizliğini ifade eder. Genel olarak, bir kitabın fiziksel durumu ne kadar iyi olursa, o kadar değerli olacaktır. Eski kitapları tanımlamak için kullanılabilecek terimler arasında (en iyi durumdan en kötü duruma) “Yeni”, “İyi” (kusur yok), “Çok iyi”, “İyi”, “Adil” (yıpranmış ancak tam metin içerir) ve “Kötü” (çok yıpranmış, ancak okunabilir) bulunur. Eksik veya parçalanmış kapaklara, sayfalara veya resimlere dikkat edilmelidir ve bunlar kitabın değerini ciddi şekilde tehlikeye atacak büyük hatalardır.

7. Nadir kitaplar nerede bulunur?

Kitaplar taşınabilir ve dayanıklı olduğundan, nadir kitaplar, sahaflarda ve giderek artan bir şekilde internet kitapçıları ve açık artırma sitelerine kadar her yerde ortaya çıkabilir. Koleksiyoncular ve kütüphaneciler tarafından nadir görülen kitaplar daha yaygın kitaplarla birlikte bulunabilir. Aralarında ayrım yapmak için genellikle deneyim ve uzmanlık bilgisine ihtiyaç vardır.

8. Ne tür kitaplar genellikle nadir değildir?

İnciller

Tek bir eser İncil’den daha sık basılmamıştır. Çok yaygın oldukları için, çoğu İncil’in önemli bir parasal değeri yoktur. El yazısıyla yazılmış şecere veya diğer aile bilgilerini içeren İncillerin çoğu, aileler veya bireyler ünlü olmadıkça piyasa değerine sahip değildir.

Dini Kitaplar

İncil gibi, ilahiler ve diğer ibadet kitapları, vaaz koleksiyonları ve dini eğitim kitapları gibi diğer birçok dini kitap türü de geniş dolaşıma yönelikti. Büyük miktarlarda mümkün olduğunca ucuza basıldı, bu da onları hem koleksiyoncular için daha az nadir hem de daha az çekici hale getirdi. Bazı istisnalar vardır.

Bir Yazarın Eserinin Toplanmış Basımları

Yazarlar popüler ve köklü hale geldiklerinde, yayıncılar genellikle eserlerinin toplanmış baskılarını yayınlarlar. Bu tür sürümler özel ciltlerde sunulabilir ve hatta sınırlı olabilir ve imzalanabilir, ancak nadiren nadirdir.

Ansiklopediler

Ansiklopediler bilgilerinin para birimi için yayınlandığından ve satın alındığından, modern ansiklopedilerin eski sürümleri, makalelerinin tarihsel ilgisi ne olursa olsun, çok az parasal değere sahiptir. Encyclopædia Britannica’nın on birinci baskısı (1911) bir istisna olabilir. 1800’den önce yayınlanan ansiklopedilerin tamamı da bir miktar piyasa değerine sahiptir.

Kitaplar

Eski okul kitapları ve üniversite ders kitapları, birkaç istisna dışında ikinci el kitaplar kategorisine girer. Fiyatlar baskıya ve duruma bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Afrikalı Amerikalıların, kadınların veya göçmen grupların toplumdaki yeri gibi, şu anda üzerinde çalışılan konular hakkında öğrencilere talimat veren ilk örnekler gibi, 1850’den önce basılmış resimli ders kitapları da aranmaktadır.

Baskılar ve Fakslar

Önemli metinlerin tipografik veya fotografik faksla yeniden basılması, daha önce basılmış bir metin üretmenin yaygın ve ucuz bir yoludur. Bu tür fakslar genellikle nadir değildir ve kullanılmış kitaplar olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, ortaçağ ve Rönesans el yazmalarının ve erken basılmış kitapların son derece kaliteli reprodüksiyonları oldukça pahalı olabilir. Ondokuzuncu yüzyılda yayınlanan renkli fakslar, kollotip veya kromolitografi gibi yenilikçi baskı teknikleri kullanılarak üretildiklerinde koleksiyonerler tarafından da değerlenir.

9. İlk ve sınırlı sayıda arasındaki fark nedir?

Bir eserin “baskısı”, aynı türden basılmış bir kitabın toplam kopya sayısıdır (metal türü, fototip veya dijital yollarla olsun). Bir kitabın popüler olduğu kanıtlanırsa, baskı aynı türden, hiçbir değişiklik yapılmadan veya en az değişiklik yapılmadan yeniden basılabilir. Bu genellikle “baskı” olarak bilinir.” Basskılar hakkındaki bilgiler bazen bir kitabın başlık sayfasında veya başlık sayfasının arkasında (verso) bulunur. Herhangi bir bilgi verilmezse, baskının veya baskının belirlenmesi genellikle özel bibliyografyalar kullanılarak araştırma yapılmasını gerektirir. Son birkaç on yılda önemli modern edebi eserlerin gerçek “ilk baskılarının” yoğun bir şekilde toplanması, kopyaların piyasa değerini önemli ölçüde artırdı.
“Sınırlı sürüm” terimi, kopyaların genellikle başlık sayfasının arkasında veya birimin başında veya sonunda ayrı bir sayfada açık bir “sınırlama bildirimi” içerdiği sürümler için ayrılmıştır. Sınırlama beyanı, toplam kopya sayısını, bazen belirli bir kağıda kaç kopya basıldığının veya belirli bir ciltleme türünde ciltlendiğinin veya satıştan ayrıldığının veya saklandığının bir dökümünü verir. Belirli kopyanın numarası genellikle elle yazdırılır veya eklenir. Bir baskının boyutu, açıkça sınırlı olsun veya olmasın, bir kitabın nadirliğini veya değerini tek başına belirlemez.

10. Bir önceki sahibi tarafından imzalanmış veya işaretlenmiş veya yazar tarafından imzalanmış bir kitap daha mı değerli midir?

Bir kitabın önceki sahibiyle ilişkilendirilmesi, eğer o kişi önemli veya ünlüyse, değerine katkıda bulunabilir. İmzalar, yazıtlar veya ithamlar, el yazması ek açıklamaları veya pullar veya diğer ayırt edici işaretlerin tümü sahte olabilir, bu nedenle olumlu bir ilişkilendirme beyanı yapılmadan önce kimliklerinin doğrulanması gerekir.
Çağdaş yazarlar, satışları teşvik etmek amacıyla düzenlenen tanıtım etkinliklerinde kitaplarının birçok kopyasını düzenli olarak imzalarlar. Yaygın oldukları için, bu tür imzalar genellikle kitabın piyasa değerine çok az katkıda bulunur. Yazarlar ayrıca başka vesilelerle kitap imzalarlar ve bazen onları önemli ortaklara ve arkadaşlara yazar ve sunarlar. Böyle bir “sunu” ya da “ortaklık” kopya çok değerli olabilir. Belirli bir imzalı veya yazılı kopyanın değerini belirlemek için mevcut piyasa hakkında uzman bilgisine ihtiyaç vardır.

11. Eski mektuplar, not defterleri, fotoğraflar ve belgeler değerli midir?

Koleksiyoncular ve kütüphaneciler genellikle ünlü kişilerin mektupları, kartları, belgeleri, fotoğrafları ve el yazmaları için rekabet ederek onlar için bir pazar oluştururlar. Basılı kitaplarınki gibi bu tür materyallerin piyasa değeri algılanan önem ve duruma, karşılaştırılabilir materyalin azlığına ve fiili duruma bağlıdır. Ünlü olmayan kişiler tarafından oluşturulan benzeri malzemeler ise toplumun belirli bir yer, Çağ, ya da segment belge varsa kütüphaneciler için ilgi çekici olabilir.

12. Kitaplarımı nasıl iyi durumda tutabilirim?

Kitaplar ışıktan, sıcaklık ve nemdeki dalgalanmalardan ve aşırı uçlardan zarar görür. Bunları düşük veya dolaylı aydınlatma ile serin, rahat ve kuru, sabit bir ortamda saklamak en iyisidir. Çoğu bodrum, garaj ve çatı katı, iyi saklama koşulları sağlamak için çok sıcak, çok nemli veya çok değişkendir. Kitapları doğrudan güneş ışığına maruz kalacakları raflardan kaçının. Kitapları gazeteye veya plastiğe sarmayın veya karton kutularda saklamayın. Kartondaki ve gazete kağıdındaki asit kitaplara zarar verir. Plastik sargılar, hava dolaşımını kısıtladıkları için küf veya küf oluşumunu teşvik edebilir. Ayrıca, bazı plastikler zamanla bozulur ve dokundukları malzemelere kaynaşır. Atlaslar, ciltli gazeteler veya sanat folyoları gibi büyük kitapları dikey olarak tutmak yerine raflarda düz olarak saklayın. Yırtılmış sayfaları veya ciltlemeyi onarmak için asla yapışkan bant kullanmayın, çünkü yaşla birlikte sararır ve kötü bir kalıntı bırakır. Eski veya kırılgan kitapları saklamak için çeşitli koruyucu muhafazalar satın alabilirsiniz. Arşiv malzemelerinin dağıtıcıları için daha fazla okuma ve iletişim bilgileri ile ilgili öneriler için aşağıdaki soru onüç’e bakın.

13. Kitaplarımı toparlamalı mıyım?

Yeniden bağlamadan önce bir uzmana danışmak en iyisidir. Yeniden bağlama, bazı kitapların değerini azaltabilir ve diğer durumlarda, işin maliyeti kitabın parasal değerini büyük ölçüde aşacaktır. Muhafazakarlar genellikle daha az sert bir yaklaşım önereceklerdir. Düzgün takılmış kutular veya sarmalayıcılar genellikle ciltlemenin onarılması veya değiştirilmesi için alternatif olabilir ve öğenin orijinal haliyle korunmasına yardımcı olabilir.

15. Kitaplarımı sigortalamam gerekiyor mu?

Çoğu ev sahibi ve kiracının sigorta poliçeleri, diğer ev eşyaları gibi kitap kaybını da kapsar. Değerli kitaplarınız varsa, bunların yeterince karşılandığından emin olmak için temsilcinize danışın. Kitaplarınızın bir listesini yapın ve hırsızlık, kayıp veya hasar durumunda kaydınızın olması için güvenli bir yerde saklayın. Temsilcinize ayrıca kitaplarınızın  değerlerini belgelemek için profesyonel olarak değerlendirilmesini önerebilir.

16. Kitaplarımı nasıl tarif edebilirim?

Bu, kitaplarınızı listeleme amacınıza ve sahip olduğunuz kitap türüne bağlıdır. Sigorta amacıyla veya kitaplarınızı satmak için, ciltleme ve toz ceketinin (varsa) dijital fotoğraflarının yanı sıra başlık sayfası ve diğer yayın bilgileri de yararlı olacaktır. Fotoğraf sağlayamıyorsanız, ana başlık sayfasının ve birimin başında veya sonunda verilen diğer yayın bilgilerinin tam bir transkripsiyonunu ve ciltlemenin açıklamasını, aşınmayı veya hasarı ve diğer fiziksel özellikleri belirtmelisiniz.

17. Kitaplarımı değerlendirmeli miyim?

Değerlendirmeler pahalı olabilir ve genellikle gereksizdir. Nitelikli değerleme uzmanları uzmanlık alanlarında uzmandır ve emekleri için saatlik ücret talep ederler. Bir değerleme uzmanının kitaplarınızı kişisel olarak incelemesi ve ardından değerleri belirlemek için bulgularını özel bibliyografyalarda ve yayınlanmış satış kayıtlarında araştırması gerekecektir. Koleksiyonunuzun büyüklüğüne bağlı olarak, bu işlem faturalandırılabilir saatler gerektirebilir. Bu nedenle, kitaplarınızı değerlendirmeniz gerekip gerekmediğine karar vermede bir faktör, koleksiyonunuzun masrafı garanti edecek kadar değerli olup olmadığıdır. Deneyimli bir değerleme uzmanı, kitaplarınızın yeterli bir ön açıklamasını sağlamanız durumunda size maliyetin bir tahminini önceden verebilmelidir.

Kitaplarınızın değerini belirlemek için başka belgeler de kullanılabilir. Bunları satın aldıysanız, faturalarınızı veya makbuzlarınızı kullanabilirsiniz. Bunları devraldıysanız, mülk transferini açıklayan herhangi bir yasal veya mali belge, değerleri hakkında bilgi içerebilir.

18. Değerleme uzmanını nerede bulabilirim?

Birçok kitapçı, işlerinin bir parçası olarak değerlendirmeler yapar. Amerika Antikacılar Kitapçılar Birliği’nin web sitesinde bir üyelik dizini vardır (http://www.abaa.org ) bu, coğrafi bölgelere veya uzmanlık alanlarına göre nitelikli kitapçıları aramanıza olanak tanır. Yerel sarı sayfalar dizininiz bölgenizdeki “kullanılmış”, “nadir” veya “antika” kitapçılarının adlarını da içerebilir. Nadir kitapların yelpazesi geniş olduğundan, sahip olduğunuz belirli kitap türleri hakkında bilgili bir değerleme uzmanı aramalısınız. Doğru kişiyi bulduğunuzdan memnun kalana kadar referanslar ve yönlendirmeler isteyin. Değerleme uzmanlarını bulmak için diğer kaynaklar arasında Uluslararası Değerleme Uzmanları Derneği bulunmaktadır.

19. Kitaplarımı nasıl satabilirim?

Kitaplarınızı bir kitapçıya, profesyonel bir müzayede evi aracılığıyla veya çevrimiçi bir açık artırma veya diğer doğrudan satış araçlarıyla kendi başınıza satabilirsiniz. Sizin için en iyisi, kitaplarınızın nadirliğine ve değerine, bulunduğunuz yere, bunları ne kadar hızlı satmanız gerektiğine ve bunları pazarlamak için harcayacağınız zamana bağlı olacaktır. Raflarınızı temizlemek için sadece birkaç ikinci el kitabınız varsa, iyi bir seçenek, sizden çok şey satın almaya istekli yerel bir sahaf dükkanı bulmak olacaktır. Kitaplarınız nadir veya değerliyse, sahip olduğunuz belirli kitap türlerinde uzmanlaşmış bir kitapçı bulmak en iyi seçeneğiniz olabilir. Amerika Antika Kitapçılar Birliği veya Uluslararası Antika Kitapçılar Birliği tarafından Web’de yayınlanan dizinler, nitelikli tüccarların belirlenmesine yardımcı olabilir.

20. Adil bir fiyatı nasıl belirleyebilirim?

Birçok kitapçı artık İnternet üzerinden ulşaılabilir kataloglara ve veritabanlarına sahiptir. Bu kaynaklar, kitaplarınızın yaklaşık perakende değerini belirlemede çok yardımcı olabilir, çünkü benzer kopyalar için istenen son fiyatları bulmak için kullanılabilirler. Kitabınızı böyle bir veritabanındaki bir açıklamayla karşılaştırırken, yalnızca yayın ayrıntıları açısından değil, koşul, bağlayıcı ve diğer benzersiz özellikler açısından da mümkün olduğunca yakın bir eşleşme bulmaya dikkat edin. Son satışlarda gerçekleşen fiyatları bulmak için bazı açık artırma sitelerinde de arama yapabilirsiniz.

Kitaplarını satmak isteyen birçok kişi değerlerinden emin değildir. Amerika Antika Kitapçılar Birliği veya Uluslararası Antika Kitapçılar Birliği üyesi olan kitapçılar, müşterilerini korumak için tasarlanmış katı etik kurallara uymak zorundadır. İş yapacak kitapçıları seçerken, bu kuruluşlara üye olup olmadıklarını veya bütünlüklerini kanıtlayan başka doğrulanabilir kimlik bilgilerine sahip olup olmadıklarını sorun.

Kitaplarınızı bir sahafa satmaya karar verirseniz, işlerini yürütmenin sahaflara paraya mal olduğunu unutmayın. Genel giderlerini karşılamak ve adil bir kar elde etmek için, kitaplarınız için satacaklarından daha azını sunmaları gerekir, genellikle çok daha az.

Kitaplarınızı bir açık artırma hizmeti aracılığıyla kendiniz satmaya karar verirseniz, bir rezerv limiti belirlemek, belirli bir minimum tutardan daha az bir teklifi kabul etmek zorunda kalmamanızı sağlayacaktır.

21. Eski kitaplarımı kütüphaneye satabilir miyim, verebilir miyim?

Tüm kütüphaneler kitap satın alır, ancak genellikle kişilerden satın almayı maliyetli ve zor bulurlar ve bu nedenle teklifinizi yalnızca bu temelde reddedebilirler. Kütüphane sizden bir kitap almayı düşünmeye istekliyse, tam bir açıklama yapmaya ve makul bir fiyat belirtmeye hazır olun. Çoğu halk kütüphanesi, sık sık dolaşan popüler yayınlara odaklanır. Birçok akademik ve araştırma kütüphanesi nadir ve benzersiz materyaller edinmekle ilgilenmektedir. Okul kütüphaneleri, özellikle yoksul bölgelerde, kullanılmış veya daha eski kitapların bağışlarını memnuniyetle karşılayabilir. Öğe koleksiyon profiline uymuyorsa, kütüphane hediyeyi reddedebilir. Çoğu kütüphane, bağışlanan kitapların kullanımı veya elden çıkarılmasıyla ilgili kısıtlamalar içeren bağışları da reddedecektir.

22. Eski kitaplarımı bağış olarak başka kim kabul edebilir?

Birçok kuruluş, başkalarına okuma materyalleri sağlama misyonlarının bir parçası olduğu için ya da hayır kurumlarını desteklemek için para toplamak için satabilecekleri için ikinci el ya da kullanılmış kitap bağışlarını memnuniyetle karşılamaktadır.

About admin

Check Also

Nadir Kitaplarınızı Satmanın Üç Adımı

Nadir Kitaplarınızı Satmanın Üç Adımı

Koleksiyon kitaplarının sevgisi genellikle onları satmaya ilgi duymaya veya ihtiyaç duymaya neden olur. Nadir bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.